پیوستن به اف ای تی اف در شرایط تحریم چه تاثیر اقتصادی دارد؟

پیوستن به اف ای تی اف در شرایط تحریم چه تاثیر اقتصادی دارد؟

ایرنا نوشت: نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعلام خواهد شد که مخالفین آن از بی‌تاثیری‌اش در شرایط تحریم سخن گفته‌اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

۳ مزیت تحریم ۱۸ بانک ایرانی

۳ مزیت تحریم ۱۸ بانک ایرانی

میزان نوشت: کارشناس اقتصاد بین‌الملل معتقد است تحریم‌های جدید آمریکا با توجه به نزدیک بودن به انتخابات آمریکا بیشتر جنبه شعاری و سیاسی دارد تا دولت آمریکا بخواهد بر سیاست فشار حداکثری خود نیز تاکیدی داشته باشد.