سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد با نماد «زشریف» که در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ساعت ۱۲:۳۰ سفارش‌گیری خواهد کرد. " />