کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند روبه رشد شاخص کل بورس گفت: در کوتاه مدت شاخص کل تا محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار واحد رشد داشته باشد. " />