مدیر عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: سهامداران می‌توانند برای خرید سهم نیروگاه زاگرس کوثر با محدودیت یک هزار سهم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز اقدام کنند. " />
ثبت سفارش سهام «بزاگرس» آغاز شد

ثبت سفارش سهام «بزاگرس» آغاز شد

مدیر عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: سهامداران می‌توانند برای خرید سهم نیروگاه زاگرس کوثر با محدودیت یک هزار سهم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز اقدام کنند.