عضو سابق هیأت‌مدیره سازمان بورس با اشاره به کارکرد صندوق‌های جسورانه بازار سرمایه، این قبیل صندوق‌ها را جایگزینی مناسب برای حمایت مالی از کارآفرینان دانست. " />