کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در بورس گفت: مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بازار سهام قیمت دلار و قیمت‌های جهانی (کامودیتیها) است. " />
نرخ ارز موثرترین متغیر بازار سرمایه

نرخ ارز موثرترین متغیر بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در بورس گفت: مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بازار سهام قیمت دلار و قیمت‌های جهانی (کامودیتیها) است.