بورس اوراق بهادار تهران در حالی امروز به کار خود پایان داد که حقوقی‌ها نقش پررنگی در معاملات داشتند. " />