شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز با روندی افزایشی کار خود را آغاز کرد و در پایان با افزایش ۲ هزار و ۷۳۵ واحدی به رقم ۲۳۳ هزار و ۳۵۲ واحد رسید. " />
شاخص کل بورس رکود جدید ثبت کرد

شاخص کل بورس رکود جدید ثبت کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز با روندی افزایشی کار خود را آغاز کرد و در پایان با افزایش ۲ هزار و ۷۳۵ واحدی به رقم ۲۳۳ هزار و ۳۵۲ واحد رسید.