سازمان برنامه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال۹۶ اعلام کرد که در کلیه ابلاغیه‌ها و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را رعایت کرده است.

" />