اتکای صفر به منابع نفتی با تدوین سند مالی قوی

اتکای صفر به منابع نفتی با تدوین سند مالی قوی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصلاح ساختاری بودجه در این مقطع تاریخی ضروری است، گفت: دغدغه ما این است که اتکا به منابع نفتی در کشور به صفر برسد که با تدوین سند مالی قوی ممکن است.