نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فقط برای بنزین ۴ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌دهیم، گفت: دو برابر بودجه کل کشور در سال یارانه پرداخت می‌کنیم. " />