رئیس شبکه ایران‌کالا از تبلیغ ۷۹۳۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در این شبکه خبر داد و گفت: روزانه ۴۸ تا ۵۰ بنگاه کالاهای خود را تبلیغ کرده‌اند.

" />